ΣΚΟΡΠΙΟΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Προβλέψεις από 7 έως 14 Ιουνίου
Θα μπορέσετε να δείξετε τι αξίζετε στο επαγγελματικό σας περιβάλλον βλέποντας ξεκάθαρα μπροστά σας την αναγνώριση και την καταξίωσή σας. Αλλά και στο πεδίο της προσωπικής σας ζωής, θα καταφέρετε να ξεκλειδώσετε συναισθηματικές ευκαιρίες και να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας πολύ ενδιαφέρουσας σχέσης.