ΤΑΥΡΟΣ 21 ΑΠΡΙΛIΟΥ – 20 ΜΑΙΟΥ

Προβλέψεις από 17 έως 31 Μαΐου

Θα μπορέσετε να πάρετε αποστάσεις από αρνητικές καταστάσεις που λειτουργούσαν σαν βαρίδια και να χαράξετε μια καινούρια και πιο δημιουργική πορεία στη ζωή σας, βασισμένη στις προοπτικές που διαφαίνονται κυρίως σε οικονομικά ζητήματα. Προβλέπονται επίσης θετικές εξελίξεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με κληρονομικά.