ΖΥΓΟΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Προβλέψεις από 7 έως 14 Ιουνίου

Μια σημαντική οικονομική βοήθεια θα έρθει από τρίτα πρόσωπα, ενώ και οι επενδυτικές σας κινήσεις φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα σας αποφέρουν αρκετά μεγάλα κέρδη. Ερωτικά, θα σας προσεγγίσει ένα πρόσωπο το οποίο σας ελκύει και με το οποίο θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια σχέση έντονου πάθους.